Liane Versteeg

mr. C.G. Versteeg

Liane Versteeg  is vanaf 1996 werkzaam op het gebied van het gezondheidsrecht. Sinds 2002 is zij advocaat en gespecialiseerd in (medisch) aansprakelijkheidsrecht, tuchtrecht, letselschade, verzekerings- en contractenrecht.

Liane is een betrokken advocaat met een brede juridische ervaring binnen de zorg. Daardoor is zij goed in staat om ook buiten de wettelijke kaders mee te denken en gericht op de praktijk te adviseren. Zij heeft bijzondere belangstelling voor de samenwerking tussen onderwijs en zorg, jeugdzorg en voor privacyvraagstukken.

In 2011 heeft zij met goed gevolg de postdoctorale specialisatieopleiding Personenschade aan de Grotius Academie voltooid. Zij volgde daarna de postdoctorale specialisatieopleiding Privacy en Persoonsgegevens aan de Universiteit van Tilburg en de postdoctorale specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren aan de Grotius Academie.

Liane heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofdrechtsgebieden geregistreerd ‘Algemene Praktijk’ en ‘Gezondheidsrecht’. Op grond van deze registratie is Liane verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

E-mail: versteeg@adtadvocaten.nl

Liane is aangesloten bij:

Nederlandse Orde van Advocaten

Orde van Advocaten Midden-Nederland

Vereniging voor Gezondheidsrecht